Aktualności

UWAGA !

W związku z zagrożeniem COVID -19  / SARS-CoV-2 zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów.

REJESTRACJA  PACJENTÓW - TYLKO TELEFONICZNA  tel 52 583 80 30

Porady lekarskie  udzielane są w formie teleporady. Jeśli stan pacjenta wymaga wizyty w przychodni,  zostanie  wyznaczona konkretna godzina.

Przepisywanie leków - zamówienia  przyjmowane są telefonicznie / poprzez formularz zamówienia na stronie www.przychodnia-osowa.pl  Kod do e-recepty otrzymają Państwo SMS'em.

 

Zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń, ze względu na Państwa i nasze bezpieczeństwo.

 

08.02.2016
Dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej

  • dowód osobisty, o ile przychodnia weryfikuje pacjenta w systemie ewuś
  • legitymacja emeryta/ rencisty
  • decyzja w sprawie przyznania renty socjalnej
  • druk RMUA/ ZCNA
  • umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym
  • inny druk potwierdzajac ubezpieczenie
  • karta EKUZ

pokaż wszystkie wiadomości ››