Wyniki online

Odbiór wyników badań możliwy jest jedynie przez wprowadzenie kodu badania otrzymanego przy pobraniu materiału do badania.
Kody są jednorazowe!

Wyniki odebrać można logując się na stronie:

https://www.alablaboratoria.pl/view/wyniki-online